Dla Mieszkańców

Dolne Miasto Gdańsk

W ramach projektu PPP, w ciągu 8 lat (licząc od listopada 2019 r.), GGI Dolne Miasto zrealizuje na Dolnym Mieście inwestycje publiczne w 17 lokalizacjach.

Dzięki modernizacji i budowie 2 km dróg, chodników i ścieżek rowerowych powstanie nowy, wygodniejszy i bezpieczniejszy układ komunikacyjny. Dzielnica zyska służące mieszkańcom obiekty użyteczności publicznej, m.in. nowoczesny, ogólnodostępny kompleks sportowy (zrealizowany w 2021 roku) oraz większe przedszkole z placem zabaw. Rewaloryzacji i adaptacji na nowe funkcje zostanie poddany zabytkowy gmach dawnej szkoły dla chłopców, późniejszego gimnazjum. Zrewitalizowane i urządzone na potrzeby rekreacji zostaną tereny zielone o powierzchni ponad 5,5 ha, m.in. bastiony Wilk i Wyskok oraz nabrzeże Nowej Motławy.

Niezwykle istotna będzie rewitalizacja dawnej zajezdni tramwajowej. Inwestycja, choć ma charakter komercyjny, będzie służyła lokalnej społeczności – powstaną tam lokale usługowe i handlowe. Zaniedbany obecnie teren przed budynkiem przemieni się w ogólnodostępny plac publiczny z zielenią – zachęcający do spotkań i relaksu.

W 3 z 15 lokalizacji (przy ul. Zielonej, ul. Wierzbowej i ul. Reduta Dzik) przeznaczonych na cele komercyjne GGI Dolne Miasto z myślą o mieszkańcach stworzy również otwarte, pięknie zaaranżowane, zielone tereny rekreacyjne.

CELE PUBLICZNE PPP na Dolnym Mieście

We wrześniu 2021 r. zostało oddane do użytku wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 65.

Na tym wielofunkcyjnym boisku do gier zespołowych o powierzchni około 1000 mkw. znajdują się: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do piłki siatkowej. Wokół boisk mamy bieżnię długodystansową, a obok niej, na bieżni prostej, młodzi sportowcy mogą ścigać się na dystansie 60 metrów. Po przeciwnej stronie zaprojektowano zeskocznię z rozbiegiem do skoku w dal. Jednocześnie można tu grać w siatkówkę i koszykówkę oraz korzystać z infrastruktury lekkoatletycznej. Powstało też zadaszone stanowisko na rekreacyjny sprzęt wodny, np. kajaki czy smocze łodzie. Całość dopełniają nowe ławki i oświetlenie.

Nawierzchnia boisk i bieżni została wykonana  z wysokiej jakości, wytrzymałych materiałów syntetycznych na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego, dających uprawiającym sport komfort i bezpieczeństwo. Wzdłuż bieżni zamontowano 13 ławek dla kibiców. Obiekt zyskał też nowe ogrodzenie.

Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 65 ma charakter ogólnodostępny, nie jest on wynajmowany komercyjnie grupom czy podmiotom zewnętrznym. Dyrektor szkoły, przy współpracy z Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu, dba o zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektu poza czasem zajęć szkolnych i dodatkowych, kierowanych bezpośrednio do uczniów.

Nowocześnie zaprojektowany i wyposażony, a przede wszystkim bezpieczny obiekt wnosi nową jakość w życie mieszkańców Dolnego Miasta, którzy lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Umożliwia im uprawianie wielu różnych dyscyplin – takich warunków nie zapewniała przestarzała i miejscami zniszczona infrastruktura, która kiedyś służyła sportowym aktywnościom w dzielnicy.

Wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy, w ciągu ulic Kamienna Grobla i Dobrej powstaną wysokiej jakości tereny rekreacyjne.

Inwestycja będzie obejmowała między innymi modernizację ciągu pieszo-rowerowego, który stanie się bezpieczniejszy dla użytkowników. Wyremontowanych zostanie też 7 zejść do wody spełniających również nową funkcję trybun do oglądania sportów wodnych.

Wzdłuż ulic Kamienna Grobla i Dobrej GGI Dolne Miasto posadzi ponad 50 wysokich drzew, które stworzą piękną, parkową aleję spacerową, tzw. park liniowy.

Zazielenione dzięki planowanym nasadzeniom drzew i krzewów tereny nabrzeża Nowej Motławy zyskają rekreacyjną i integracyjną funkcję, co wniesie nową jakość do życia mieszkańców lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu.

Rewitalizacji poddany będzie teren o powierzchni około 4,5 ha – utrzymany zostanie przy tym naturalny charakter bastionów. Będzie to miejsce zielone, o przyjaznym dla mieszkańców charakterze i lepszej dostępności. Wzdłuż planowanych ścieżek pieszych i rowerowych pojawią się ławki i inne elementy małej architektury oraz oświetlenie. Nie zabraknie też nowej zieleni, starannie dobranej i wkomponowanej w tę już istniejącą.

Zabytkowy budynek przy ul. Śluza 3 zostanie zrewaloryzowany i kompleksowo zaadaptowany do nowych funkcji. Historycznie mieściła się tam szkoła dla chłopców, później gimnazjum.

Pieczołowicie odrestaurowany gmach będzie pełnił funkcję zgodną z przeznaczeniem zapisanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, czyli związaną z oświatą, kulturą, nauką, zdrowiem lub opieką społeczną. Intencją Miasta jest współpraca z wartościowymi instytucjami, których aktywność jeszcze bardziej wzmocni atrakcyjność i wykorzystanie zabytkowego obiektu.

Termin rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia uzależniony jest od wyniku rozmów i pozyskania odpowiedniego podmiotu do realizacji wskazanych funkcji w zrewaloryzowanym budynku.

GGI Dolne Miasto wybuduje nowe i przebuduje drogi o łącznej długości 2 km. Z myślą o pieszych powstaną wygodne chodniki, a miłośnicy dwóch kółek będą mieli do dyspozycji nowe, bezpieczne ścieżki rowerowe. Zmodernizowana zostanie infrastruktura podziemna, co będzie miało niebagatelny wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie. Poruszanie się po tej części miasta – pieszo, rowerami, transportem publicznym i samochodami – będzie łatwiejsze i bardziej komfortowe. Układ komunikacyjny będzie dostosowany do potrzeb rosnącej liczby mieszkańców dzielnicy.
Skala i kompleksowość modernizacji oraz budowy nowego układu drogowego, realizowanych jako cele publiczne PPP, znacznie wykraczają poza zakres, który inwestor musiałby wykonać zgodnie z artykułem 16. ustawy o drogach publicznych, mówiący o drogach dojazdowych do inwestycji.

W ramach PPP GGI Dolne Miasto wybuduje:

  • przedłużenie ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej
  • przedłużenie ul. Przyokopowej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Dobrej
  • ulicę Wiosenną.

Zmodernizuje/przebuduje:

  • ul. Radna na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
  • ul. Zieloną
  • ul. Fundacyjną
  • ul. Dobrą (od skrzyżowania z ul. Toruńską do przedłużenia ul. Przyokopowej).

Wybuduje ścieżki rowerowe i ciągi piesze:

  • wzdłuż bastionów Wilk i Wyskok
  • wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy (ul. Kamienna Grobla oraz ul. Dobrej)

Nowe, duże przedszkole, przystosowane do przyjęcia około 150 dzieci w 6 publicznych oddziałach, ucieszy mieszkających na Dolnym Mieście rodziców, którzy nie będą już musieli wozić swoich pociech do odleglejszych placówek. Będzie to nowoczesny obiekt o powierzchni około 1 800 mkw. z zewnętrznym, bezpiecznym palcem zabaw, urządzonym w kreatywny sposób, wykorzystujący ukształtowanie terenu oraz naturalne materiały i kolorystykę. Przedszkolaki będą również mogły bawić się i odpoczywać na dużym, zadaszonym tarasie na I piętrze, który będzie alternatywą dla terenów zielonych, np. podczas gorszej pogody.

Do nowego budynku zostanie przeniesione Przedszkole Publiczne nr 46, działające przy ul. Szuwary 2. Decyzja o budowie większego obiektu była spowodowana potrzebą powiększenia placówki z 3 do 6 oddziałów oraz przystosowania jej do współczesnych, znacznie wyższych standardów. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowany zostanie tak, by w przyszłości umożliwić rozbudowę o kolejne oddziały bez konieczności zabudowywania terenów zielonych.

Plac zabaw przy przedszkolu będzie otwarty dla wszystkich maluchów z Dolnego Miasta poza godzinami pracy placówki, do określonych godzin wieczornych.

Na rewitalizowanych terenach zielonych planowane jest stworzenie nowoczesnego placu zabaw. Nowy obiekt ma być bezpiecznym, oryginalnym miejscem rekreacji dla dzieci.

Ponadto dla osób aktywnych powstanie strefa ćwiczeń, która spełni wysokie standardy stawiane miejscom przeznaczonym do rekreacji. Dokładne lokalizacje obu miejsc zostanie wskazane po konsultacjach z Pomorskim Wojewódzki Konserwatorem Zabytków.