Idea miejsca

Enklawa miejskiego życia

Dolne Miasto z lotu ptaka

Dolne Miasto, jako część śródmieścia Gdańska, ma ogromny potencjał rozwoju. Nie w pełni odbudowane z wojennych zniszczeń, przez lata zaniedbywane, odcięte drogą szybkiego ruchu, podupadało i traciło stopniowo śródmiejski charakter.

Uważne oko dostrzegało tu jednak przemyślany, miejski układ urbanistyczny oraz architektoniczne piękno zabytkowych – często bardzo zniszczonych – kamienic. Rozległe tereny zielone na historycznych bastionach i bezpośredni dostęp do wody, w połączeniu z zabytkową, i pojawiającą się już w niektórych miejscach nową zabudową, stwarzają wyjątkowy klimat miejskiej enklawy. Tutaj życie toczy się w rytmie slow life.

Zachowanie unikatowego charakteru, przy jednoczesnym podniesieniu jakości życia mieszkańców Dolnego Miasto, to jedno z głównych założeń rozpisanego na 8 lat projektu PPP. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych, budowa nowych obiektów publicznych, które będą służyć mieszkańcom, modernizacja i budowa ulic, ścieżek rowerowych i chodników, pojawienie się nowego sąsiedztwa – budynków mieszkalno-usługowych, utrzymanych w duchu historycznej zabudowy oraz rewitalizacja i nadanie nowych, usługowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej – wszystko to sprawi, że Dolne Miasto odsłoni pełnię swojej wartości. Stanie się jedną z najbardziej urokliwych, spacerowych i jednocześnie nowoczesnych części Gdańska. Będzie to wspaniała miejska enklawa, w której chce się żyć – mieszkać, pracować i wypoczywać.

15-minutowe miasto

15-minutowe miasto

Dzięki inwestycjom PPP Dolne Miasto doskonale wpisze się w ideę tzw. 15-minutowego miasta, która zakłada, że w zasięgu 15 minut – spacerem lub na rowerze – jest wszystko, co niezbędne do codziennego, komfortowego życia. Aby tak się stało, na danym obszarze musi być dostęp do nowoczesnych obiektów z funkcjami publicznymi (np. do szkoły, przedszkola, kompleksu sportowego, ośrodka zdrowia), sklepów i punktów usługowych, a także do terenów rekreacyjnych służących mieszkańcom w każdym wieku.

Założenia PPP realizowane są w duchu takiego wygodnego do życia, 15-minutowego miasta. Obok nowego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy szkole, nowego przedszkola z placem zabaw, zrewitalizowanych i pięknie urządzonych zielonych terenów rekreacyjnych, sprzyjać temu będą usługowe partery nowych budynków mieszkalnych. Znajdą tam swoje miejsce lokalne sklepiki, piekarnie czy idealne na sąsiedzkie spotkania kafejki. Sąsiedzkie życie w rytmie slow life toczyć się będzie też na kameralnych, zielonych patiach z proekologicznymi ogrodami deszczowymi.

ilustracja Dolne Miasto
Ilustracja Dolne Miasto

Wszystkie planowane w projekcie PPP inwestycje będą miały charakter otwarty, ponieważ jego istotą jest stworzenie uporządkowanej, dostępnej dla wszystkich i spójnej z historycznym zamysłem tkanki miejskiej, zatopionej w zieleni, dającej wytchnienie w cieniu drzew i otoczeniu krzewów.

Idea 15-minutowego miasta jest coraz bardziej doceniana. Świetnie wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju miast, w których stawia się na zwartą zabudowę w śródmieściach, ograniczając „procesy rozlewania się miast” i dopełniając ich wewnętrzne struktury, które często – jak miało to miejsce na Dolnym Mieście – od czasów wojny nie zostały odbudowane.

Zielone Dolne Miasto

Tereny zielone na Dolnym Mieście
Nowa Motława na Dolnym Mieście

Położone przy Opływie Motławy Dolne Miasto jest jedną z najbardziej zielonych części Gdańska i taką pozostanie – zachowane zostaną obecne proporcje terenów zielonych i zabudowanych. Ponad 12 ha dawnych fortyfikacji miejskich to imponujący, zielony teren rekreacyjny z dostępem do wody. Natura i jej przybliżenie mieszkańcom odgrywają ważną rolę w projekcie PPP. GGI Dolne Miasto zrewitalizuje 5,5 ha terenów zielonych. Cele komercyjne realizowane będą na 3,7 ha. Również tam powstaną zielone enklawy – publiczna przestrzeń zachęcająca do wypoczynku. Za każde, wycięte ze względu na inwestycje drzewo inwestor zasadzi w bezpośredniej okolicy dwa nowe drzewa.

Zrewitalizowane zostaną tereny zielone na bastionach Wilk i Wyskok. Pojawią się tam nowe rośliny, ławki i zwiększające bezpieczeństwo oświetlenie, a przyjaźnie urządzona przestrzeń służyć będzie wypoczynkowi i rekreacji. Wzdłuż ulic Kamienna Grobla i Dobra GGI Dolne Miasto posadzi ponad 50 drzew, które utworzą pełną uroku, parkową aleję. W 3 z 15 lokalizacji przeznaczonych na cele komercyjne, spółka stworzy ogólnodostępne, zielone tereny rekreacyjne, które pozostaną niezabudowane.

Zieleń towarzyszyć będzie też inwestycjom mieszkaniowym i usługowym. Na przykład, przed zrewitalizowaną dawną zajezdnią powstanie duży plac publiczny z zielenią. Na patiach kilku nowych budynków zaplanowano ogrody deszczowe, które cieszą oczy bogactwem barw różnorodnej roślinności i spełniają ważne funkcje proekologiczne, związane z zagospodarowaniem opadów.

Dzięki PPP mieszkańcy Dolnego Miasto zyskają tereny z nowymi drzewami, krzewami i innymi roślinami – zachowana, a nawet zwiększona będzie ich bioróżnorodność. Tereny zielone – z wkomponowanymi ławkami, sprzętem do rekreacji czy zabawy dla dzieci i oświetleniem – staną się bardziej dostępne, bezpieczne i wartościowe dla mieszkańców.